Stacionárne analyzátory

SWG 200

Stacionárny analyzátor spalín pre kontinuálne meranie emisií v miernejších podmienkach zo zníženou presnosťou ako sú plynové kotolne a teplárne.

SWG 300

Stacionárny analyzátor spalín pre kontinuálne meranie emisií náročnejších podmienkach zo zvýšenou prašnosťou pri spaľovaní pevných palív ako uhlie, drevoštiepka, rašelina atď. Možnosť automatickej kalibrcie pomocou kalibračných plynov.