Detektory, manometre, meranie TZL

DM9600

Digitálny manometer s farebným dotykovým displejom, ktorý meria v reálnom čase. Má vstupy dva meracie vstupy pre meranie teploty termočlánkom typ „K“. Umožňuje aj meranie rýchlosti prúdenie pomocou pitotovej trubice. Vyrába sa pre rôzne tlakové rozsahy: +/- 150hPa, 350hPa, 1000 hPa, 7000 hPa, 75 hPa. Na požiadanie je možné doplniť aj detektor na zemný plyn ako CH4 a program pre tlakové skúšky.

400GD

Detektor pre únik plynu metán CH4 alebo propán C3H8, H2. Vymeniteľné senzory je umožňujú merať únik chladiacich médii, merať teplotu, vlhkosť, atmosférický tlak, CO v priestore, alebo použiť ako infračervený teplomer pre meranie povrchových teplôt. Nameraná hodnota je zobrazovaná na farebnom TFT displeji spolu s indikáciou DMV, zobrazením priebehu v reálnom čase a vibračným a zvukovým upozornením. Pre prístup na ťažko prístupné miesta je vybavený 30cm ohybnou sondou typu „husí krk“. Umožňuje pomocou QR kódu odoslať cez mobil namerané hodnoty.

300CO

Osobný detektor pre meranie výskytu CO v priestore.

FSM

Meranie TZL (tuhých znečisťujúcich látok) gravimetrickou metódou. Ako vyhodnocovacie zariadenie slúži OPTIMA 7 s príslušným programom.