Meranie bioplynu, syntézneho plynu a skládkových plynov

OPTIMA 7 Biogas

Tento analyzátor je vhodný pre kompletnú analýzu zloženia a koncentráciu plynov na bioplynových staniciach a meranie emisií pri jeho spaľovaní. Určený pre meranie bioplynu a skládkových plynov.

NOVA Plus Biogas

Konštrukcia a prevedenie prístroja je vhodná pre kompletnú analýzu zloženia a koncentráciu plynov na bioplynových staniciach a meranie emisií pri jeho spaľovaní. Vhodný aj pre dlhodobé meranie bioplynu a skládkových plynov.

SWG 100-CEM

Kontinuálny anlyzátor učený pre meranie spalín z diesel agregátov, bimasových kotlov, skládkových plynov a kvapalné palivá. Možnosť automatickej kalibrcie pomocou kalibračných plynov.

SWG 100-BIOcompact

Stacionárny analyzátor pre meranie zloženia plynu bioplynových staníc, Je možné monitorovať až 10 odberových miest. Vyrába sa aj v prevedení pre nebezpečné priestory zóna 2 pod označením: SWG 100-biogas- Ex