Prístroje prenosné kufríkové

NOVA Compact

Tento analyzátor je zabudovaný v malom, ale robustnom kufríku. Je určený pre bežné servisné meranie, ale aj pre meranie vo veľmi náročných podmienkach. Je určený pre všetky typy kotlov ktoré spaľujú plynné , kvapalné a pevné palivá. Meria O2, CO, teploty, komínový ťah, diferenčný tlak, CO v priestore, voliteľné príslušenstvo.

NOVA Plus

Multifunkčný prístroj na nastavovanie a diagnostiku kotlov a horákov. Umožňuje aj dlhodobé meranie s automatickým ukladaním nameraných údajov. Prednosťou je diaľkové ovládanie (RTC) s displejom, ktoré môže byť vybavené meraním teploty a meranie tlaku. Vhodné pre nastavovanie horákov, ktoré majú vzdialené nastavovacie a ovládacie prvky.

VARIOluxx

Profesionálny precízny analyzátor určený pre široké použitie v energetike a v priemysle. Vhodný pre meracie skupiny a agentúry. Prednosťou je vyhrievané vedenie, integrovaný chladič vzorky a automatický merací program pre dlhodobý zber meraných údajov. Prístroj je možné vybaviť šiestimi elektrochemickými senzormi a pre ďaľšie tri plyny je možné merať infračervenými senzormi NDIR. Vario luxx je možné dodať vo verzii pre meranie bioplynu, skládkových plynov alebo pre syntgas. Prístroj je možné vybaviť aj paramagnetickým prevodníkom (PM) pre precízne meranie O2.

MGA Luxx

Nový prístroj pre meranie emisií, s možnosťou merania elektrochemickými senzormi, NDIR a PM pre O2. Je určený pre presné meranie v priemysle a úradné meranie.

MGA Prime

Nový prístroj pre presné meranie emisií založený na NDIR technológií. Je určený pre meranie v priemysle a úradné meranie. Využíva modernú duálnu tlakovú technológiu (DPT) pre NDIR meranie, ktorá umožňuje zvýšenú presnosť a malou odchýlkou od nulového bodu.