Pre viac informacií o cenách prosím kontaktujte firmu EKOtrón pomocou tohto formulára:


Požiadavky kontinuálného analyzátoru na meranie emisí
(Pre získanie viac informácií o tom čo zadať, choďte na názov položky)

Zákazník:
Popis komína (potrubia):


Popis odberového miesta:

Okolitá teplota

Popis miesta umiestnenia analyzátoru:

Okolitá teplota:

Požiadavka na spracovanie/prenos nameraných údajov:


Meranie bioplynu, syntgas

0

-

%

0

-

%

0

-

%

0

-

%

0

-

ppm

0

-

ppm


Požadované rozsahy analyzovaných složiek plynu:

0

-

%

0

-

ppm / %

0

-

ppm

0

-

ppm

0

-

ppm

0

-

ppm

0

-

ppm

°C


Komentáre: