Komínové systémy

OMS420 / OMS420Ex

In situ prístroje pre optimalizáciu spaľovacieho procesu pri spaľovaní čistých palív na základe spaľovacích diagramov, meraním O2 (ZrO2) a COe. Výstupom pre riadice systémy sú prúdové slučky 4-20mA, RS485 modbus RTU. OMS420Ex je určený pre priestory nebezpečné zóna 2.

DF250 / DF252

Prístroje na meranie rýchlosti prúdenia a prietoku na priemyselných komínoch a dymovodov. Výstup prúdová slučka 4-20mA pre meranie a reguláciu. DF252 je určený pre priestory nebezpečné zóna 2.

DM401

Prístroj určený na meranie tmavosti dymu (opacita). Výstup prúdová slučka 4-20mA, RS485 Modbus RTU pre meranie a reguláciu.