MRU VARIO PLUS "INDUSTRIAL"


 • meranie teplôt spalín a vzduchu (650 °C)
 • meranie ťahu a/alebo diferenčného tlaku (100 hPa)
 • zobrazenie dát na veľkom podsvietenom displeji, ukladanie dát a prenos cez RS232
 • integrovaný elektrický chladič vzoriek
 • vstavaná rýchla tlačiareň
 • vnútorná pamäť na cca 16000 vzoriek
 • automatické ukladanie do pamäti vo zvolených intervaloch (data logger)
 • ochrana CO senzoru elektromag. ventilom a druhou pumpou
 • externý vstup AUX pre pripojenie dalších snímačov
 • ochranná prepravná brašňa

Meranie

 • O2 - longlife (životnosť 4-5 rokov) 0 - 21 %
 • meranie CO (H2 kompenzácia - TÜV) 0 - 4 000 ppm (max. 10 000 ppm)
 • NO 0 - 1 000 ppm (max. 5 000 ppm)
 • NO2 0 - 200 ppm (max. 1 000 ppm)
 • SO2 0 - 2 000 ppm (max. 5 000 ppm)
 • H2S 0 - 500 ppm (max. 2 000 ppm)
 • H2 0 - 1 % (max. 2 %)
 • CO very high 0 - 4 % ppm (max. 10 %)
 • CO2 NDIR 0 - 40 %
 • CO / CO2 / CxHy (ako CH4) NDIR 0 - 10 % / 40 % / 3 %
 • CO / CO2 / CxHy (ako C3H8) NDIR 0 - 10 % / 40 % / 5 000 ppm
Niektoré kombinácie senzorov nie sú možné. Výber konzultujte s MRU.

Odberové sondy

 • priemyselná nevyhrievaná odberová sonda (Viton) 2,7m bez filtra
 • priemyselná nevyhrievaná odberová sonda (Viton) 5,0m bez filtra
 • výmenná trubica sondy 300x8mm
 • výmenná trubica sondy 750x10mm
 • výmenná trubica sondy 1000x10mm (inconel do 1100°C)
 • výmenná trubica sondy 750x10mm (500°C) s filtrom v špičke
 • priemyselná nevyhrievaná odberová sonda (Viton) 2,7 m s vyhrievanou hlavicou a filtrom
 • priemyselná nevyhrievaná odberová sonda (Viton) 5,0 m s vyhrievanou hlavicou a filtrom
 • priemyselná nevyhrievaná odberová sonda 3,0 m s vyhrievanou hlavicou a filtrom
 • priemyselná nevyhrievaná odberová sonda 5,0 m s vyhrievanou hlavicou a filtrom
 • výmenná trubica sondy 300x12mm
 • výmenná trubica sondy 750x12mm
 • výmenná trubica sondy 1000x12mm
 • výmenná trubica sondy 1000x12mm (inconel do 1100°C)

Volitelné súčásti

 • meranie rýchlosti prúdenia a výpočet hmotnostných tokov (pomocou Prandtlovejtrubice)
 • SD karta a program pre automatické ukládanie (data logger)
 • konvertor RS232/USB
 • 8 analógových výstupných kanálov 4 - 20 mA
 • externá sada NiMh akumulátorov (až 4h práce naviac)
 • sonda pro meranie ťahu (pri použití vyhrievaného vedenia)
 • predĺžená sonda teploty vzduchu (2,7m, 8 x 300mm)

Výhradné zastúpenie nemeckej firmy MRU GmbH - výrobcu prístrojov pre meranie emisií.

Sídlo firmy:  Vysokoškolákov 6, 010 08 ŽilinaTelefón:   +421 41 5682 855
E-mail:  ekotron@stonline.skMobil:   +421 903 511 215