OPTIMA 7

 • meranie O2 (0-21%)
 • meranie teploty spalín a vzduchu (650 °C)
 • meranie ťahu a/alebo diferenčného tlaku (200 hPa)
 • zobrazení dát na farebnom displeji, ukladanie dát a prenos cez USB
 • kufor, napájací zdroj

Meranie

 • O2 - longlife (náhrada za štandardný O2 senzor, životnosť 4-5 rokov)
 • CO (H2 kompenzácia - TÜV) 0 - 4 000 ppm (max. 10 000 ppm)
 • NO 0 - 1 000 ppm (max. 5 000 ppm)
 • NO2 0 - 200 ppm (max. 1 000 ppm)
 • SO2 0 - 2 000 ppm (max. 5 000 ppm)
 • H2S 0 - 500 ppm (max. 2 000 ppm)
 • CO high 0 - 4 000 ppm (max. 20 000 ppm)
 • CO very high 0 - 4 % (max. 10 %)
 • CO2 NDIR 0 - 40 %
 • CO2 / H2S NDIR 0 - 40 % / 500 ppm
Niektoré kombinácie senzorov nie sú možné. Výber konzultujte s MRU.

Obderové sondy

 • štandardná odberová sonda 2,7 m s pevnou trubicou 8 x 250 mm
 • štandardná odberová sonda 5,0 m s pevnou trubicí 8 x 250 mm
 • priemyslová odberová sonda (Viton) 2,7m pre výmenné trubice (pre NO2, SO2, H2S...)
 • priemyslová odberová sonda (Viton) 5,0m pre výmenné trubice (pre NO2, SO2, H2S...)
 • výmenná trubica sondy 180x8mm
 • výmenná trubica sondy 300x8mm
 • výmenná trubica sondy 750x10mm
 • výmenná trubica sondy 1000x10mm (inconel do 1100°C)
 • výmenná trubica sondy 1500x10mm (inconel do 1100°C)
 • výmenná trubica sondy 750x10mm (500°C) s filtrom v špičke

Volitelné súčásti

 • velkokapacitná Li-Ion batéria (namiesto štandardných NiMh)
 • externý vstup AUX pre pripojenie dalších snímačov
 • ochrana CO senzoru elektromag. ventilom a druhou pumpou
 • bezdrôtové rozhranie Bluetooth pre prepojenie s PC
 • predĺžená sonda teploty vzduchu (2,7m, 8 x 200mm)
 • rýchla infračervená tlačiareň
 • veľký robustný kufor s hliníkovým rámom
 • ochranné termoizolačné púzdro pre prácu v nízkych teplotách (až -15°C)
 • externá sada filtrov pre meranie biomasy a iných tuhých palív
 • externý filter pre vyššiu prašnosť
 • detektor úniku plynu (sonda pre pripojenie k vstupu AUX)
 • meranie rýchlosti prúdenia a výpočet hmotnostných tokov (pomocou Prandtlovej trubice)

Výhradné zastúpenie nemeckej firmy MRU GmbH - výrobcu prístrojov pre meranie emisií.

Sídlo firmy:  Vysokoškolákov 6, 010 08 ŽilinaTelefón:   +421 41 5682 855
E-mail:  ekotron@stonline.skMobil:   +421 903 511 215