DELTA 65 TÜV MODEL

 • meranie O2 (0-21%)
 • meranie CO (H2 kompenzácia - TÜV) 0 - 4 000 ppm (max. 10 000 ppm)
 • meranie teploty spalín a vzduchu (650 °C)
 • meranie ťahu a/alebo diferenčného tlaku (200 hPa)
 • kompaktný prístroj v ochrannom gumovom puzdre
 • zobrazenie dát na podsvietenom displeji, ukladanie dát a prenos cez USB
 • kufor, napájací zdroj

Volitelné súčásti

 • Rýchla infračervená tlačiareň
 • Bezdrôtové rozhranie Bluetooth pre prepojenie s PC
 • Predĺžená sonda teploty vzduchu (2,7m, 8 x 200mm)
 • Externá sada filtrov pre merenie biomasy a iných tuhých palív

DELTA 65 "Single gas"

 • štandardná odberová sonda
 • kufor, napájací zdroj

Meranie pre DELTA 65 "Single gas"

 • O2 0 - 21 %
 • CO (H2 kompenzácia - TÜV) 0 - 4 000 ppm (max. 10 000 ppm)
 • NO 0 - 1 000 ppm (max. 5 000 ppm)
 • NO2 0 - 200 ppm (max. 1 000 ppm)
 • SO2 0 - 2 000 ppm (max. 5 000 ppm)
 • H2S 0 - 500 ppm (max. 2 000 ppm)
 • CO high 0 - 4 000 ppm (max. 20 000 ppm)
 • CO very high 0 - 4 % (max. 10 %)

Výhradné zastúpenie nemeckej firmy MRU GmbH - výrobcu prístrojov pre meranie emisií.

Sídlo firmy:  Vysokoškolákov 6, 010 08 ŽilinaTelefón:   +421 41 5682 855
E-mail:  ekotron@stonline.skMobil:   +421 903 511 215