SWG 300


Stacionárny analýzator spalín pre kontinuálnu analýzu emisií v podmienkach so zvýšenou prašnosťou ako napr. kotly na pevné palivá, uhoľné elektrárne atď.

Podrobnejšie informácie na vyžiadanie.

Prospekt


Výhradné zastúpenie nemeckej firmy MRU GmbH - výrobcu prístrojov pre meranie emisií.

Sídlo firmy:  Vysokoškolákov 6, 010 08 ŽilinaTelefón:   +421 41 5682 855
E-mail:  ekotron@stonline.skMobil:   +421 903 511 215