SWG 200


Stacionárny analýzator spalín pre kontinuálnu analýzu emisií v miernejších podmienkach so zníženou prašnosťou ako napr. plynové kotolne a teplárne atď.

Podrobnejšie informácie na vyžiadanie.

Prospekt
Výhradné zastúpenie nemeckej firmy MRU GmbH - výrobcu prístrojov pre meranie emisií.

Sídlo firmy:  Vysokoškolákov 6, 010 08 ŽilinaTelefón:   +421 41 5682 855
E-mail:  ekotron@stonline.skMobil:   +421 903 511 215